Médiá

ACTIVE 24 je popredným poskytovateľom webhostingu a registrátorom domén.
Pôvodný názov spoločnosti je GLOBE INTERNET. V decembri 2004 bola premenovaná podľa svojho 100% vlastníka, nórskeho koncernu ACTIVE 24 ASA. V októbri 2003 ACTIVE 24 získalo (ešte ako GLOBE INTERNET) štatút registrátora .CZ domény. K 1. januáru 2018 mala spoločnosť ACTIVE 24 v správe 172.619 .CZ domén.

Sponzorský buttonik

sponzoring

Tieto stránky sú sponzorované spoločnosťou ACTIVE 24

Hostingový buttonik

hosting buttonek

Webhosting od ACTIVE 24

Font

Pre tlačové materiály Titilium. Pre samotné logo Jacobs flatt. Ako náhradu je možné použiť font Arial.