ACTIVE 24 a WebSupport spájajú sily na ceste k hostingovému líderstvu v strednej Európe. Povedie ich Ján Cifra

2. máj 2019

Loopia Group sa rozhodla spojiť dve silné značky vo svojom portfóliu, ACTIVE 24 a WebSupport, do jednej organizácie. Deje sa tak po čerstvo ukončenej akvizícii slovenskej hostingovej jednotky a možno to považovať za ďalší krok na ceste k líderstvu v strednej Európe. Zmena sa udeje k 1. máju 2019.

Cieľom tohto spojenia je podporiť úzku spoluprácu medzi oboma značkami na úrovni top manažmentu. Spoluprácu povedie doterajší CEO WebSupportu, Ján Cifra. „Spojením našich organizácií budeme môcť efektívnejšie zúročiť náš technologický aj marketingový talent, a to rovno pre dve skvelé značky. Teším sa na spoluprácu a verím, že z nej budú benefitovať predovšetkým naši zákazníci, partneri a komunita,“ hovorí Ján Cifra.

Ján Cifra má rozsiahle skúsenosti z oblasti technológií a manažmentu. 2 roky pôsobil ako riaditeľ v spoločnosti Axasoft, bol finančným riaditeľom a biznis developerom úspešného startupu Piano media a viac ako 3 roky viedol samotný WebSupport. Absolvoval MBA štúdium na prestížnej Vlerick Leuven-Gent Management School v Belgicku.

Loopia Group by sa zároveň rada poďakovala Petrovi Šmídovi, ktorý viedol ACTIVE 24 a vybudoval zo spoločnosti top hráča na trhu aj silnú značku. „Sme veľmi vďační Petrovi za viac ako desať rokov jeho leadershipu. Vybudoval stabilnú spoločnosť a silný tím, ktorý bude kľúčovou súčasťou nového stredoeurópskeho zoskupenia,“ hovorí Sara Laurell, CEO Loopia Group.

Vlastníkom Loopia Group je Axcel, severský investičný fond, ktorý sa od júna 2018 zameriava aj na stredne veľké hostingové spoločnosti. Jeho cieľom je dosiahnuť regionálne líderstvo kombináciou organického rastu, konsolidácie a akvizícií. Všetkým zákazníkom tak prinesie ešte kvalitnejšie služby, produkty a nové technológie.

Loopia Group je inovatívna európska hostingová spoločnosť úspešne podnikajúca vo Švédsku pod značkou Loopia, v Českej republike s ACTIVE 24 a na Slovensku a v Maďarsku s WebSupportom. Loopia Group poskytuje služby zákazníkom aj v Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku, Nórsku, Srbsku a Španielsku.

Axcel je investičná spoločnosť s hlavným sídlom v Kodani, založená v roku 1994. Spravuje kapitál súkromných investorov a investuje predovšetkým do stredne veľkých podnikov v rôznych odvetviach, u ktorých vidí veľký potenciál pre prirodzený rast i príležitosť na ďalšie akvizície. V súčasnosti disponuje piatimi fondami s celkovým kapitálom v hodnote 2 miliardy eur.

ACTIVE 24 je popredný poskytovateľ webhostingových služieb a registrátor domén. Spoločnosť sa zameriava na malé a stredné podniky, ktorým ponúka kompletné internetové riešenia. Ide predovšetkým o webhosting, vrátane riešení pre tvorbu a správu webu, e-maily a serverové riešenia s garantovaným výkonom. ACTIVE 24 dôsledne sleduje a rozvíja súčasné trendy technického vývoja a načúva potrebám zákazníkov, vďaka čomu môže ponúkať služby vo vysokej technickej kvalite a s kvalitnou zákazníckou podporou. ACTIVE 24 je firmou s preverenou históriou a vo svojom odbore pôsobí viac ako 20 rokov.

WebSupport je líder slovenského hostingového trhu a zároveň najväčší registrátor .sk domén. Firma pôsobí na trhu od roku 2002 a ako jednej z mála spoločností sa jej podarilo presiahnuť hranice svojho odboru. Aktívne sa podieľa na vytváraní zdravého podnikateľského a transparentného prostredia, podporuje startupy, neziskovéorganizácie, nádejných webdizajnérov, programátorov a umelcov.

For more information, please contact:

Sara Laurell, CEO Loopia Group, +46 72 708 4848, sara.laurell@loopiagroup.com

n Cifra, CEE MD Loopia Group, +421 903 184 310, jan.cifra@loopiagroup.com