Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

ACTIVE 24 rešpektuje vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje vaše práva na ochranu vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou.

ACTIVE 24 poskytuje registráciu internetových domén, webhosting, serverové a cloudové služby súkromným a verejným firmám (Zákazníkom) v Európe. ACTIVE 24 sídli v Prahe a podlieha európskym zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

Rozsah a prijatie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní údajov vykonávané spoločnosťou ACTIVE 24, kde ACTIVE 24 určuje účel a prostriedky spracovania (ACTIVE 24 vystupuje ako správca údajov). Poskytuje tiež informácie o spracovaní údajov, ktoré ACTIVE 24 vykonáva v mene svojich Zákazníkov na základe ich pokynov (zákazník ako správca údajov a ACTIVE 24 ako spracovateľ údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, ako e-mailová adresa, adresa alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim Zákazníkom. Prosíme, nepoužívajte webové stránky ACTIVE 24 ani naše služby, ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Aké údaje spracovávame

ACTIVE 24 spracováva osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie kontaktných osobách alebo o používateľoch služieb viazaných na našich zákazníkov. Okrem toho spracovávame osobné údaje o osobách predstavujúcich potenciálnych zákazníkov (Nové kontakty), ktoré nás kontaktujú prostredníctvom webových stránok ACTIVE 24 alebo iných kanálov. Naše vyhlásenie viažuce sa k tejto súvislosti sa nachádza v sekcii Správca údajov.

Spracovávame aj údaje v mene našich Zákazníkov, ktoré spravuje Zákazník. Naše vyhlásenie v tejto súvislosti sa nachádza v sekcii Spracovanie údajov.

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov môžu byť subjekty údajov označované ako osoby alebo vy.

ACTIVE 24 ako správca údajov

Ak spoločnosť ACTIVE 24 určuje účel a spôsob spracovania vašich osobných údajov, spoločnosť koná ako správca údajov. Patria sem situácie, v ktorých ACTIVE 24 zhromažďuje osobné údaje v kontexte toho, že ste uchádzač o zamestnanie, ste zástupcom Zákazníka alebo Nový kontakt alebo keď ste používateľom služby.

Prečo spracovávame osobné údaje

Vo všeobecnosti platí, že každé spracovanie vašich osobných údajov sa môže vzťahovať aspoň na jeden z nasledujúcich právnych základov.

 • je to nutné pre plnenie zmluvy
 • je to naša zákonná povinnosť
 • máme oprávnený záujem na spracovaní údajov, ktorý podľa nás nie je v rozpore s právom na ochranu osobných údajov
 • poskytli ste súhlas s daným spracovaním.

Poskytovanie služieb

Spracovávame osobné údaje, aby sme vás identifikovali ako zákazníka, aby sme mohli spravovať a dodávať vám služby, ktoré ste si objednali alebo odber ktorých ste si predplatili. Spracovávame aj osobné údaje potrebné na vyhotovenie fakturácie a platieb za služby, ktoré používate. Právnym základom v tomto prípade je splnenie zmluvy.

Komunikácia a podpora

Spracovávame informácie z predchádzajúcej komunikácie medzi vami a nami, aby sme vám poskytli podporu. Používame vaše kontaktné informácie a informácie o tom, ktoré služby používate ako základ pre fakturáciu, rozosielanie noviniek, dôležité informácie o vašich službách, ponuky a tipy na využitie našich služieb. Právnym základom v tomto prípade je splnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Vývoj našich služieb a produktov

Spracovávame osobné údaje o tom, ako používate naše služby, aby sme zlepšili vašu používateľskú skúsenosť a aby sme zlepšili naše služby vo všeobecnosti. Právnym základom v tomto prípade je oprávnený záujem.

Marketing

Spracovávame osobné údaje o tom, aké služby používate a ako ich používate, aby sme vám mohli predávať relevantné produkty a služby podľa vašich potrieb. Právnym základom v tomto prípade je plnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Bezpečnosť a prevencia zneužitia

Spracovávame osobné údaje za účelom zaistenia a prevencie:

 • zneužitia služieb
 • pokusov o narušenie bezpečnosti
 • DDOS a vírusových útokov
 • porušovanie práva
 • porušovanie obchodných podmienok

Právnym základom v tomto prípade je plnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Zákonná povinnosť

Osobné údaje spracovávame, aby sme splnili požiadavky zákona. V tomto prípade sú právnym základom spracovania osobných údajov naše zákonné povinnosti.

Uchádzači o zamestnanie

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame vaše osobné údaje, aby sme mohli vyhodnotiť váš potenciál stať sa zamestnancom spoločnosti ACTIVE 24. Právnym základom pre takéto spracovanie je váš súhlas.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Všeobecne platí, že spoločnosť ACTIVE 24 zhromažďuje osobné údaje priamo od vás alebo od iných osôb prepojených s našim Zákazníkom. Tieto osoby môžu byť nadriadení alebo kolegovia. Ak Zákazník, pre ktorého pracujete, nakupuje služby od ACTIVE 24 pomocou partnerskej spoločnosti, môžeme zhromažďovať informácie o vás prostredníctvom partnerskej spoločnosti.

Zhromažďujeme a spracovávame údaje, ktoré zdieľate pri kontakte s nami a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní našich služieb.

Keď používate webové stránky ACTIVE 24 a komunikujete s nami prostredníctvom e-mailu, používame cookies a ďalšie technológie sledovania, aby sme optimalizovali vašu používateľskú skúsenosť s ACTIVE 24 a s našimi webovými stránkami. Pre viac informácií o tom, ako tieto technológie fungujú a aké sú vaše práva v tomto kontexte, si prosím prečítajte odsek s popisom nástrojov automatického zhromažďovania údajov.

V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o vás aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, naši marketingoví partneri, verejné zdroje alebo sociálne siete tretích strán.

Nástroje pre automatický zber údajov

ACTIVE 24 používa rôzne technológie digitálneho sledovania na zhromažďovanie informácií o vašom pohybe na našich webových stránkach a pri interakcii s nami.

Súbory cookie a pixelové značky

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré obsahujú reťazec znakov a jednoznačne identifikujú prehliadač. Do počítača vám ich posielajú prevádzkovatelia webových stránok alebo tretie strany. Väčšina prehliadačov je v základe nastavená na prijímanie súborov cookie, pretože to vyžaduje väčšina majiteľov webových stránok, aby bolo možné pristupovať na ich stránky. Nastavenia svojho prehliadača môžete zmeniť tak, aby váš prehliadač všeobecne odmietal súbory cookie, zablokoval súbory cookie tretích strán alebo aby upozornil, kedy sa odosiela súbor cookie.

Pixelové značky sú skripty, ktoré sa spúšťajú, keď používateľ príde na webovú stránku alebo otvorí e-mail. Samotný pixel nie je viditeľný a môže byť vidieť len v HTML kóde webovej stránky alebo e-mailu. Kontaktuje aplikáciu na serveri, ktorá spôsobí stiahnutie súboru cookie tretej strany do vášho počítača alebo zaregistruje, že e-mail bol otvorený.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a o tom, ako fungujú, navštívte  www.allaboutcookies.org.

Cookies a technológie Google

Google Analytics: Tento súbor cookie nám umožňuje zobraziť informácie o aktivitách používateľa na webových stránkach vrátane, ale nie výlučne, o zobrazeniach stránok, zdroji a čase strávenom na webových stránkach. Tieto informácie nie sú personalizované a zobrazujú sa ako čísla, čo znamená, že ich nemožno spájať s jednotlivcom. Pomáha to chrániť vaše súkromie. Používaním Google Analytics zisťujeme, aký obsah je na našich webových stránkach populárny, a pomáha nám to ponúknuť viac obsahu, ktorý radi čítate a sledujte.

Google Analytics Remarketing: Umiestňuje súbory cookie na váš počítač. Znamená to, že po opustení našej webovej stránky vám na základe predchádzajúceho správania sa na našich webových stránkach, môže spoločnosť Google zobraziť také reklamy o ACTIVE 24, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie nie sú osobne identifikovateľné.

Google AdWords: Pomocou kódu Google AdWords vieme zistiť, ktoré stránky viedli ku konverzii. To nám umožňuje lepšie využiť náš rozpočet pre platené vyhľadávanie. Tieto informácie neidentifikujú konkrétnu osobu.

Google Adwords Remarketing: Umiestňuje súbory cookie na váš počítač. Znamená to, že po opustení našej webovej stránky, vám na základe predchádzajúceho správania sa na našich webových stránkach, môže spoločnosť Google zobraziť také reklamy o ACTIVE 24, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie nie sú osobne identifikovateľné.

Stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na odmietnutie služby Google Analytics do vášho aktuálneho webového prehliadača, môžete zabrániť tomu, aby informácie vygenerované súborom cookie spoločnosti Google o používaní našich webových stránok, boli v budúcnosti zhromažďované a spracované spoločnosťou Google. Tento doplnok nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies

Facebook Remarketing: Pixelová značka Facebooku umiestňuje do vášho počítača súbory cookie, ktoré umožňujú Facebooku odoslať spätné upozornenie o tom, že ste konkrétnu webovú stránku navštívili. Vieme tak predpokladať, že máte záujem o ACTIVE 24 a o obsah našej webstránky. Keď potom navštívite Facebook, ten vám bude ponúkať obsah s informáciami alebo reklamami s podobným obsahom. Pre obmedzenie marketingu tohto druhu, prosím, použite nastavenie ochrany súkromia na Facebooku.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame tieto typy vašich osobných údajov:

 • Základné kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.
 • Demografické informácie, ako je dátum narodenia, vek a pohlavie.
 • Spätná väzba, komentáre alebo otázky týkajúce sa spoločnosti ACTIVE 24 alebo našich produktov a služieb.
 • Obsah, ktorý ste uverejnili, napríklad fotky a videá
 • Jedinečné informácie o používateľovi, ako prihlasovacie meno, používateľské meno, heslo a bezpečnostné otázky.
 • Platobné informácie, napr. číslo bankového účtu.
 • Informácie, ktoré poskytuje váš webový prehliadač, ako je typ prehliadača, zariadenie, jazyk a adresa webovej stránky, z ktorej ste prišli, a ďalšie informácie o vašom pohybe na internete ako napríklad IP adresa.
 • Údaje o tom, ktoré z našich služieb si objednáte a používate a ako ich používate. Údaje o vašom pohybe myšou pri návšteve webových stránok ACTIVE 24 a v našich službách.
 • Informácie, ktoré nám zdieľate pri kontaktovaní zákazníckej podpory.
 • E-mailové správanie, napríklad aké e-maily od ACTIVE 24 si otvoríte. 
 • Ďalšie osobné údaje uvedené vo vašom profile, ktoré ste dobrovoľne uverejnili na sociálnych sieťach tretích strán, ako LinkedIn a pod.
 • Informácie o zamestnaní, ako je zamestnávateľ, titul, pozícia vrátane preferencií a záujmov v kontexte profesionálnej kariéry.

ACTIVE 24 ako správca údajov nespracováva citlivé osobné údaje.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

Štátne orgány

Polícia a iné orgány môžu ACTIVE 24 požiadať o vaše osobné údaje. Tieto údaje zdieľame iba v prípadoch, kedy je to vyžadované zákonom a je to pre ACTIVE 24 záväzné.

Partneri, subdodávatelia a prepojené spoločnosti

Vzhľadom na to, že spoločnosť ACTIVE 24 je súčasťou širšej vlastníckej štruktúry, v ktorej jednotlivé spoločnosti vzájomne spolupracujú, niektoré služby môžu byť poskytované týmito subjektami a výmena niektorých osobných údajov za účelom poskytovania takýchto služieb je možná.

Spoločnosť ACTIVE 24 spolupracuje so subdodávateľmi pri spracovaní osobných údajov a môže v tomto ohľade exportovať vaše alebo Zákaznícke údaje mimo EÚ. Títo subdodávatelia sú obvykle predajcami cloudových služieb alebo iných IT hostingových služieb. Pri používaní služieb subdodávateľov, uzatvára spoločnosť ACTIVE 24 so subdodávateľmi dohodu o spracovaní údajov (DPA), s cieľom chrániť vaše práva na súkromie a naplniť svoje záväzky voči Zákazníkom. U subdodávateľov, nachádzajúcich sa mimo EÚ, ACTIVE 24 zabezpečuje právne podklady pre takéto medzinárodné prevody vo vašom mene alebo v mene svojich Zákazníkov, pričom sa opierame o Štít pre ochranu osobných údajov (US Shield) alebo na použitie modelových doložiek EÚ.

Implementujeme také náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vaše osobné údaje boli spracované v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa bezpečnosti a súkromia. Rovnaké požiadavky aplikujeme na našich subdodávateľov.

Vaše osobné údaje môžeme s príslušnými partnermi a subdodávateľmi zdieľať pre nasledujúce účely:

Marketingové a analytické účely

Partner Osobné údaje, ktoré sú zdieľané a prečo
Etnetera a Cognito Dáta získané na základe používania našich stránok slúžiace na vývoj a optimalizáciu našich webových stránok.
Facebook Dáta z analýzy webových stránok, získané prostredníctvom cookies tretích strán, dáta slúžia na marketingové účely.
Google Dáta z analýzy webových stránok, získané prostredníctvom cookies tretích strán slúžiace na účely marketingu a zlepšenia našich služieb.
H1.cz, s.r.o. Dáta z analýzy webových stránok, získané prostredníctvom cookies tretích strán slúžiace na účely marketingu a zlepšenia našich služieb.
Mailchimp Dáta potrebné na rozosielanie newsletterov a podobných správ súčasným zákazníkom ACTIVE 24.
Seznam Dáta z analýzy webových stránok, získané prostredníctvom cookies tretích strán slúžiace na účely marketingu a zlepšenia našich služieb.

Pre účely poskytovania služieb

Partner Osobné údaje, ktoré sú zdieľané a prečo
Ascio Technologies Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu domén, pri ktorých ACTIVE 24 nie je priamym registrátorom. Dáta potrebné pre vystavenie SSL certifikátov.
CZ.NIC Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .CZ domén.
DK Hostmaster A/S Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .DK domén.
Gransy s.r.o. A Invitel Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .HU domén.
KiXtart hosting services Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .NL domén.
Loopia AB Dáta získané pre našu švédsku sesterskú spoločnosť za účelom poskytovania služby Microsoft Office 365.
LV Registry Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .LV domén.
Microsoft Dáta potrebné pre konfiguráciu a správu služby Office 365.
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATICS Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .RO domén.
Network Solutions, LLC Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu domén.
Runic.ru Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .RU domén.
SK-NIC Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .SK domén.
Topline Ventures a Yola Topline Ventures a Yola.
Ukraine-Domain.com Dáta potrebné pre registráciu, správu a údržbu .UA domén.
WebSupport s.r.o. Dáta potrebné pre administráciu a prevádzku Serverov

Ostatné

Partner Osobné údaje, ktoré sú zdieľané a prečo
Digitale, spol. s r. o. Dáta o interakciách medzi ACTIVE 24 a zákazníkmi uchovávané za účelom zlepšovania kvality odpovedí zákazníckej podpory.
Google a Microsoft Dáta súvisiace s poskytovaním systému pre našu e-mailovú komunikáciu, pre automatizáciu našich interných procesov a pre riešenie dátových úložísk.
Survio Dáta spojené s prieskumom medzi zákazníkmi.
Customer.guru Dáta spojené s prieskumom zákaznickej spokojnosti.

Teamio

Dáta súvisiace s náborom uchádzačov o zamestnanie v ACTIVE 24.
WebSupport s.r.o. Data související s poskytováním systému pro naši emailovou komunikaci, pro automatizaci našich interních procesů a pro řešení datových úložišť.
Google Cloud platform - Big Query, Hevo & Google Data Studio Dáta pre zostavovanie štatistík a prehľadov.

Vaše práva

Právo na odhlásenie z marketingovej komunikácie

Máte právo odhlásiť sa od prijímania marketingových správ od spoločnosti ACTIVE 24 a môžete tak urobiť buď:

 1. podľa pokynov na zrušenie v príslušnej marketingovej komunikácii
 2. zmenou nastavení zákazníckeho účtu v Zákazníckom centre ACTIVE 24
 3. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu privacy(zavináč)active24.com.

Radi by sme vás upozornili, že aj po tom, ako sa odhlásite z prijímania marketingových správ, naďalej môžete dostávať správy od spoločnosti ACTIVE 24 týkajúce sa napríklad potvrdenia objednávok a upozornenia potrebné na spravovanie vášho účtu alebo poskytovaných služieb.

Základné práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom podaním žiadosti o prehľad osobných údajov, ktoré o vás spracovávame a máte právo na prenos vašich údajov. Máte tiež právo požiadať spoločnosť ACTIVE 24 o úpravu nepresností vo vašich osobných údajoch. Úpravu je podľa zvyklostí možné uskutočniť prostredníctvom príslušných sekcií v zákazníckom ovládacom paneli, poskytovanom ACTIVE 24.

Ďalej máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov a obmedziť alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo iných špecifických podmienok služby.

Pre prípadné podanie žiadostí spomenutých v tejto sekcii, nám prosím píšte na privacy(zavináč)active24.com.

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, vo veci nášho spracovania vašich osobných údajov.

Zabezpečenie a uchovávanie dát

Zabezpečenie a uchovávanie údajov

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov

ACTIVE 24 berie dôveru, ktorú nám vy a naši Zákazníci prejavujete, veľmi vážne. ACTIVE 24 sa zaväzuje zabrániť neoprávnenému prístupu, zverejneniu alebo inému neoprávnenému spracovaniu osobných údajov. ACTIVE 24 zabezpečuje dôvernosť spracovávaných osobných údajov, udržiavanie integrity osobných údajov a ich dostupnosť v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Súčasťou našich záväzkov je využívanie primeraných a vhodných organizačných, technických a fyzických postupov a opatrení na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, pričom zohľadňujeme typ osobných údajov a riziko, ktorému vás a našich Zákazníkov pri prípadnom porušení vystavíme. Vzhľadom na to, že hlavné príčiny narušenia ochrany osobných údajov sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavia interne, veríme, že budovanie silnej firemnej kultúry, kde rešpekt a zvyšovanie povedomia o ochrane osobných údajov medzi našimi zamestnancami sú zásadné, pre zabezpečenie zákonného spracovania a ochrany vašich osobných údajov, za obzvlášť dôležité považujeme nasledujúce opatrenia:

Organizačné

 • Rada pre ochranu údajov spravuje zákonnosť spracovávania a politiku ochrany osobných údajov. Rada je zložená z interných odborníkov na ochranu osobných údajov a informácií, na ktorých dohliada Firemný manažér pre ochranu údajov.
 • Právnik vymenovaný za Úradníka pre ochranu údajov, ktorý pôsobí ako poradca a kontrolór v oblasti ochrany súkromia.
 • Povinné postupy na vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach a hodnotení rizík pre dotknuté osoby.
 • Dohody o spracovaní údajov so subdodávateľmi, ktorí spracovávajú údaje v mene spoločnosti ACTIVE 24.
Technické
 •  Osobné údaje sa prenášajú a uchovávajú v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré je prístupné iba zamestnancom ACTIVE 24 a subdodávateľom na základe potreby.
 •  Na prihlásenie do účtov ACTIVE 24 je možné použiť dvojfaktorovú autorizáciu.
 • Používatelia služieb sú povinní overiť svoju totožnosť (napríklad prihlasovacie meno a heslo) predtým, ako sa prihlásia alebo vykonajú zmeny vo svojom účte.
Fyzické
 • Priestory chránené systémami kontroly prístupu a monitorovania obrazu

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

ACTIVE 24 uchová vaše osobné údaje len po dobu potrebnú pre daný účel, s ohľadom na potrebu odpovedania na vaše požiadavky, vyriešenie problému a dodržiavanie zákonných požiadaviek podľa platných zákonov.

To znamená, že spoločnosť ACTIVE 24 môže uchovať vaše osobné údaje po primeranú dobu aj po tom, ako ste s nami ako Zákazník naposledy prišli do kontaktu. Ak už vaše zhromaždené osobné údaje nie sú potrebné, vymažeme ich. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, v takom prípade sú údaje pseudonymizované alebo anonymizované.

ACTIVE 24 ako spracovateľ údajov

ACTIVE 24 poskytuje mnoho rôznych služieb, ktoré môžu používať naši Zákazníci na spracovanie údajov svojich zákazníkov. Účel takéhoto spracovania určujú naši Zákazníci a nie spoločnosť ACTIVE 24, čím sa Zákazník stáva správcom osobných údajov. ACTIVE 24 v takýchto prípadoch vystupuje ako spracovateľ údajov a spracováva údaje v mene a podľa pokynov zadaných Zákazníkom. Vzťah medzi Zákazníkom ako správcom údajov a ACTIVE 24 ako spracovateľom údajov je upravený dohodou o spracovaní údajov.

Povinnosti zákazníka a povinnosti ACTIVE 24

Ak Zákazník pôsobí ako správca údajov, Zákazník v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov zabezpečí právne dôvody pre spracovanie osobných údajov. Zákazník ďalej posudzuje a zakladá vlastníctvo pre riziká vyplývajúce zo spracovania osobných údajov Subjektu údajov. Ďalším dôležitým aspektom povinnosti Zákazníka ako správcu údajov je dodržiavanie informačnej povinnosti voči Subjektu údajov.

ACTIVE 24 je prirodzenou súčasťou povinností Zákazníka ako správcu údajov v tom zmysle, že služby ACTIVE 24 tvoria súčasť spracovania osobných údajov, pri ktorých musí Zákazník zabezpečiť súlad s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ak teda spoločnosť ACTIVE 24 spracováva osobné údaje v mene svojich Zákazníkov, musí tak činiť v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov platnými pre spracovateľov údajov.

Stručne povedané, Zákazník a ACTIVE 24 sú povinní spolupracovať, aby zabezpečili ochranu súkromia Subjektu údajov. ACTIVE 24 poskytne Zákazníkovi informácie potrebné pre zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Úpravy tohto vyhlásenia

Ak dôjde k úprave tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tu uverejníme revidované vyhlásenie s aktualizovaným dátumom úpravy. Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. O významných zmenách v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, vás môžeme informovať aj pomocou iných prostriedkov, ako je odoslanie e-mailu alebo uverejnenie oznámenia na našej firemnej webovej stránke alebo na stránkach sociálnych médií a to pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.

Posledná aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov prebehla 18. mája 2018.

Ako nás môžete kontaktovať

Vážime si váš názor. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, otázky na ktoré sme podľa vás neuspokojivo odpovedali, alebo otázky týkajúce sa možného porušenia vášho súkromia, pošlite nám ich na adresu privacy(zavináč)active24.com. Môžete nám ich poslať aj poštou na adresu

ACTIVE 24, s.r.o.
Sokolovská 394/17
18600 Praha 8
Česká republika

Vašimi žiadosťami alebo sťažnosťami sa budeme dôkladne zaoberať. Náš zástupca vás bude kontaktovať s návrhom možností riešenia. Vaše sťažnosti sa posnažíme vyriešiť včas a vhodným spôsobom.