Čo je doména?

Doména, je stručne povedané adresa vašej internetovej stránky. Každý počítač, ktorý je pripojený do internetovej siete, musí mať unikátnu adresu, tzv. IP adresu. Tú tvoria viaceré číslice, napr. 192.168.1.0. (tvar zodpovedajúci IPv4 protokolu). Keďže adresu s takýmto názvom by si len málokto pamätal, bolo vytvorené doménové meno v tvare www.nazovdomeny.sk. Takýto názov je pre užívateľov ľahšie zapamätateľný a viac vypovedá o obsahu internetovej stránky.

Každá doména sa skladá z troch úrovní:

Doména 1. úrovne
Doménu prvej úrovne označuje koncovka doménového mena, ktorá vždy začína bodkou. Poznáme dva druhy koncoviek. Národné sa viažu k určitému štátu, napr. na Slovensku sa domény končia .sk, v Česku .cz, v Maďarsku .hu a pod. Medzinárodné alebo generické domény si môže zaregistrovať ktokoľvek a končia napr. .com, .org, .info a a pod.

Doména 2. úrovne

Doména druhej úrovne obsahuje názov webovej prezentácie, ktorý by mal byť ľahko zapamätateľný a mal by vyjadrovať účel stránky, napr. www.mojadomena.sk. Najčastejšie sa stretávame s názvom firmy, produktu alebo obsahu webu. Doména druhej úrovne je veľmi dôležitá, keďže určuje samotný názov stránky a zároveň má prioritu pri vyhľadávaní informácií.

Doména 3. úrovne

Doména tretej úrovne je vo všeobecnosti známa ako www, no nie je to podmienkou. Môže ísť aj o iný typ subdomény, napr. shop.mojadomena.sk. Subdomény sa používajú pre lepšiu prehľadnosť štruktúry webu, napríklad v prípade ponuky viacerých služieb na jednej doméne 2. úrovne, kedy je lepšie obsah webu rozdeliť do viacerých kategórií.

Pri tvorbe názvu domény treba myslieť na viacero pravidiel, napr. názov môže obsahovať iba isté znaky, čísla a spojovník, pričom spojovníkom nemôže začínať a končiť. Zároveň musí mať názov minimálne 2 a maximálne 63 znakov. Niektoré doménové koncovky povoľujú názvy s diakritikou (napr. .eu doména)

 

 

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4.4/5

Počet hlasov: 5