Internetový obchod: ako prevádzkovať e-shop správne po právnej stránke?

Ako by sa na prevádzke vášho e-shopu prejavila pokuta vo výške niekoľko stoviek EUR? A čo ak by sa vyšplhala až do výšky rádovo niekoľko tisíc EUR? Poradíme vám, na čo si pri podnikaní na internete dať pozor, aby vám žiadna taká situácia nehrozila.

Právo a internetový obchod

1.Problémy s právnou stránkou má 9 z 10 e-shopov

Na slovenskom trhu pôsobia tisícky e-shopov, len niektoré z nich ale majú všetko dobre ošetrené po právnej stránke. Vie to aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá sa na ich prevádzkovateľov pravidelne zameriava a kontroluje, či je ich podnikanie v poriadku. Keď zistí, že to tak nie je, môže udeliť pokutu.

Určite nechcete patriť medzi smoliarov, ktorým hrozí ruka zákona. Preštudujte si starostlivo dôležité právne predpisy, ktoré sa vzťahujú k vášmu podnikaniu.

1.Ktoré právne dokumenty by ste si mali preštudovať?

K tomu, ako prevádzkovať e-shop právne správne sa vyjadruje mnoho rôznych zákonov. Na začiatok by ste si mali preštudovať hlavne tieto dokumenty:

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb 

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ide o najporušovanejší zákon vôbec, preto si ho naštudujte naozaj dôkladne)
Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.

Legislatíva v oblasti v e-commerce je široká a neustále sa vyvíja, je preto ideálne, ak všetko prekonzultujete s odborníkom, ktorý vás na možné nedostatky včas upozorní.

1.2 dokumenty, ktoré musíte pripraviť a zverejniť vo svojom e-shope

Ako prevádzkovateľ e-shopu máte informačnú povinnosť voči svojim zákazníkom. Z nej vyplýva príprava dvoch dokumentov, ktoré musíte na stránkach uverejniť. Ide o obchodné podmienky a reklamačný poriadok. Právne predpisy potom konkrétne špecifikujú, ktoré informácie v nich musia zaznieť. Najlepšie je, keď si oba dokumenty necháte vypracovať na mieru priamo od právnika.

1.5 vecí, na ktoré by ste si mali dať extra pozor

2.1. Používanie cudzích videí

Majitelia e-shopov často preberajú videá k produktom, ktoré predávajú, od svojich dodávateľov, bez toho aby ich vopred požiadali o súhlas. To je už samo o sobe problematické, ale je tu ešte jeden háčik. Podmienky najväčšieho internetového servera pre zdieľanie videí YouTube zakazujú odkazovanie a zdieľanie cudzích videí za komerčným účelom. Ak chcete obsah niekoho iného použiť na svojom webe, mali by ste jeho použitie vždy konzultovať s tvorcom. A nikdy by ste linkovaním nemali rozširovať publikum, ktoré video na YouTube má. To znamená, že ak nie je záznam verejne dostupný a môže ho vidieť len obmedzený počet ľudí (napríklad po registrácii alebo za poplatok), nemali by ste ho vôbec používať.

1.2. Používanie cudzích fotografií

Ostražití buďte aj pri preberaní cudzích fotografií. Na pozore sa majte aj vtedy, keď si vo fotobanke zaobstaráte snímky s licenciou. Ani to totiž nie je zárukou toho, že môžete s fotografiami voľne nakladať. Žiadna fotobanka nemá kapacity na to, aby preverovala autorov každej snímky a práva s tým spojené. Ideálne preto je, keď si všetko nafotíte sami. Len tak máte istotu, že vás neskôr niekto nezažaluje.

1.3. Neuverejnenie informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy

Ak na stránkach neuvediete, aká dlhá je lehota na odstúpenie od zmluvy, predlžuje sa štandardná 14-denná doba na 3 mesiace. Na webe by ste preto mali mať túto informáciu, a to spracovanú ideálne vo forme poučenia o možnosti odstúpenia od zmluvy.

1.4. Opomenutie prehlásenia o ochrane osobných údajov

Ďalšia povinnosť, ktorú by ste rozhodne nemali zanedbať, je uverejnenie prehlásenia o ochrane osobných údajov. V ňom garantujete, že sú poskytnuté osobné údaje dôverné, že slúžia len na plnenie zmluvy s kupujúcim a že ich neposkytnete žiadnej ďalšej strane. S tým tiež súvisí povinnosť zaregistrovať e-shop na Úrade pre ochranu osobných údajov.

1.5. Chýbajúce identifikačné údaje

Ďalším častým problémom, predovšetkým pri novozaložených e-shopoch, sú nekompletné identifikačné údaje. Okrem popisu dodacích a platobných podmienok, spôsobu objednania (uzatvorenie kúpnej zmluvy) a reklamačného poriadku by ste mali mať na stránkach vždy uvedenú aj svoju obchodnú totožnosť (meno a priezvisko alebo názov, sídlo, IČ, DIČ a údaj o zápise do registra). Všetky údaje by pritom mali byť vždy aktuálne.

TIP: Máte všetky právne náležitosti v poriadku? Gratulujeme! Teraz už ostáva len zapracovať na zvelebovaní webu, aby ste mohli robiť radosť väčšiemu počtu zákazníkov. Prečítajte si naše rady, ako propagovať e-shop, ktoré vám vo vašom úsilí pomôžu. 

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4.5/5

Počet hlasov: 6