Technická kvalita webhostingových služieb

Hardware

Vzhľadom na požiadavky na stabilitu využívame pre prevádzku všetkých služieb, systémov a aplikácií len značkové servery Hewlett-Packard alebo DELL, sieťové prvky od firiem Juniper a Cisco alebo pre zaistenie napájania inteligentné PDU od APC.
Výber hardware-u vychádza z:

Technológia vysokej dostupnosti

Všetky zákaznícke dáta sú uložené na mirrorovanom storage clusteri. Primárny cluster sa nachádza v datacentre DC Tower a sekundárne v datacentre Casablanca. Dáta sa niekoľkokrát denne zálohujú v rámci primárneho clustera a jeho obsah sa pravidelne preklápa na sekundárny cluster, ktorý je pripravený pre poskytovanie dát v prípade problémov s primárnym clusterom.
Služby na platforme Windows sú prevádzkované na Hyper-V clusteri, ktorý zaisťuje vysokú dostupnosť našich služieb. Na jednotlivých fyzických serveroch sú pomocou technológie Hyper-V virtualizované jednotlivé servery, ktoré sa v prípade havárie HW automaticky zmigrujú na ostatné fyzické servery. K tomu napomáhajú funkcie Live a Quick Migration.

Využívané operačné systémy

Na svojich serveroch i serveroch zákazníkov využívame OS Linux i Windows Server 2012 (a Windows Server 2008) s technológiou Hyper-V. Spoločným rysom pre obe platformy je veľmi rýchla a premyslená aktualizácia všetkých systémov tak, aby bola zaistená najvyššia možná miera stability a zabezpečenia pre našich zákazníkov. Ďalšou spoločnou vlastnosťou sú pomerne špecifické nastavenia našich systémov, ktoré využívajú naše dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním hostingových služieb a tvoria veľmi cenné know-how našej spoločnosti.

Dátové centrá, konektivita a bezpečnosť

Prevádzkujeme dve nezávislé a fyzicky odľahlé dátové centrá v Prahe (DC TOWER, Casablanca), odkiaľ je poskytovaná väčšina našich služieb. Ďalej disponujeme niekoľkými ďalšími dátovými centrami v Európe. Väčší počet dátových centier zákazníkom zaisťuje jedinečnú bezpečnosť ich dát a výrazné zníženie rizika ich nedostupnosti z internetu v prípade výpadku jedného z nich.
Primárnym dátovým centrom Poskytovateľa je DC TOWER, sekundárnym dátovým centrom je Casablanca. Obe dátové centrá patria medzi špičku v rámci Európy a ponúkajú tieto základné parametre:


a) Konektivita

Kapacita našich internetových liniek je vždy dostatočne predimenzovaná oproti reálnym potrebám prevádzky, v súčasnej dobe je kapacita našich liniek využívaná v špičkách na 5 %.

b) Bezpečnosť, parametre priestoru a napájanie

 

Pre zamedzenie negatívnych vplyvov technických infraštruktúr iných klientov (zahltenie siete napadnutými systémami a pod.) využívame aj štandardné metódy ako:

Bezpečnosť prevádzky je teda vo všetkých ohľadoch zaistená úplnou redundanciou všetkých využívaných technológií.

Samozrejmosťou pre poskytovateľa hostingových služieb nášho významu je i využívanie vlastného autonómneho systému (AS) poskytnutého regionálnym registrom RIPE. Disponujeme dostatočným množstvom IPv4 adries a nepredstaviteľným množstvom adries protokolu IPv6, protokol IPv6 je plne podporovaný na našich hostingových službách.

 

Administrácia serverov

Naši administrátori neprestajne kontrolujú, či sú všetky prevádzkované systémy v poriadku a proaktívne odstraňujú v najkratšej možnej dobe prípadné problémy, v režime 7/24/365. Technologické vybavenie Poskytovateľa a neustála fyzická prítomnosť pracovníkov dátového centra umožňuje, že riešenie všetkých neštandardných stavov serverov je započaté ihneď po ich vzniku.

SLA – garantovaná kvalita služieb

Pretože je kvalita našich služieb na nadpriemernej úrovni, môžeme ju našim zákazníkom garantovať. Všetky naše služby zákazníkom poskytujú garanciu vrátenia peňazí pre prípad, kedy by bola ich dostupnosť nižšia než definovaná. Konkrétne parametre SLA sú uvedené pri jednotlivých službách, všeobecne platí, že sú tým prísnejšie, čím lepšiu službu zákazník využíva.
Priemerný uptime našich služieb v posledných rokoch nebol nikdy nižší ako 99,991%, čo pre zákazníka znamená, že priemerná nedostupnosť našich služieb nebola nikdy dlhšia ako 4 minúty mesačne.
Pre zákazníkov managed serverov dokážeme ponúknuť i druhý variant programu garantovanej kvality služieb a to poskytnutie záruky za vyriešenie požiadaviek či prípadných závad v definovaných časoch.

Zákaznícka podpora

Naše call centrum je v prevádzke v režime 7/24/365. V call centre sú k dispozícii systematicky školení operátori, ktorí sú schopní kedykoľvek riešiť požiadavky zákazníkov a to pomocou troch komunikačných kanálov:

Zákazník má možnosť voľby komunikačného prostriedku a pomocou neho kedykoľvek vyriešiť svoju požiadavku. Všetci operátori sú zapojení do systému hodnotenia úrovne komunikácie a spokojnosti zákazníkov.
Robustný systém call centra umožňuje nastaviť prednostné spracovanie požiadaviek VIP zákazníkov (vrátane GOLD telefónnej linky priamo na administrátorov) a routovanie jednotlivých požiadaviek podľa obsahu požiadavky na konkrétneho operátora podľa jeho skillu. Zároveň zaisťujeme dodržiavanie požadovaného service levelu zákazníckej podpory (garancia zdvihnutia telefónu alebo prijatia chatu do definovanej doby, garancia odpovedania na e-mailovú požiadavku v určenom termíne).

Konkrétne kvalitatívne parametre zákazníckej podpory za posledných 12 mesiacov:

Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum ACTIVE 24 je komplexný administračný nástroj obsahujúci nielen informácie o objednaných službách, údajoch o používateľovi, platbách, novinkách alebo chode servera, ale aj možnosť aktívnej správy služieb prevádzkovaných pre zákazníka. Zákaznícke centrum je jedným z najlepších nástrojov svojho druhu na trhu, väčšinu potrebných úkonov môže vďaka nemu robiť zákazník bez nutnosti komunikácie so zákazníckou podporou, bez potreby technických znalostí. Príkladom môže byť:

Funkcie Zákazníckeho centra je možné vyskúšať i bez nutnosti registrácie na adrese: https://customer.active24.com

Technologické inovácie

Ako technologický leader webhostingu nasadzujeme a podporujeme celý rad technologických inovácií, ktoré nebývajú prospešné len pre našich zákazníkov, ale mnohokrát aj pre celú internetovú komunitu.
Nižšie je uvedených niekoľko príkladov z posledných rokov:

Pre mnohé využívané technológie sa naša spoločnosť môže pochváliť zaujímavými prvenstvami.
Napríklad DNSSEC sme začali v Českej republike podporovať ako prví, v súčasnosti sme druhým najväčším registrátorom v ČR a patríme medzi najväčších v počte domén zabezpečených DNSSECom na svete a výrazne tak znižujeme riziká falšovania webového obsahu alebo zneužitia e-mailových schránok. Nami vyvinuté riešenie FTP autorizácie, ktorá umožňuje obmedziť prístupy pre editáciu webového obsahu len z určitého štátu alebo definovaných IP adries zabezpečuje nami prevádzkované webové stránky proti neoprávneným úpravám hackermi. Tiež kombinácia využitia DKIM a GREYLISTING-u pomáhajúca v boji proti spamu je v komerčnej prevádzke celkom jedinečná.

Členstvo v dôležitých organizáciách

Rovnako ako u technologických inovácií sme aktívni i v organizáciách, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie a dlhodobý rozvoj Internetu nielen v Českej republike. Naši zamestnanci sú aktívni najmä v týchto združeniach: