Špičková technická kvalita a zázemie

Hardware

Vzhľadom k požiadavkám na stabilitu využívame pre prevádzku všetkých služieb, systémov a aplikácií iba značkové servery Hewlett-Packard alebo DELL, sieťové prvky od firiem Juniper a Cisco alebo pre zabezpečenie napájania inteligentný PDU od APC.
Výber všetkého hardware vychádza z:

- požiadaviek na spoľahlivosť, bezpečnosť a rozšíriteľnosť
- dlhoročných skúseností s vysokými nárokmi na našu backendovú platformu
- zo snahy byť čo najmenej závislí na externých supportných zmluvách, snahou je mať vždy skladom k dispozícii záložný hardware pre minimalizáciu výpadkov spôsobených hardware závadou

Technológia vysokej dostupnosti

Všetky zákaznícke dáta sú uložené na mirrorovanom storage klastri. Primárny cluster sa nachádza v datacentre DC Tower a sekundárny v datacentre Casablanca. Dáta sa niekoľkokrát denne zálohujú v rámci primárneho klastra a jeho obsah sa pravidelne preklápa na sekundárny klaster, ktorý je pripravený pre poskytovanie dát v prípade problémov s primárnym klastrom.

Služby na platforme Windows sú prevádzkované na Hyper-V klastri, ktorý zaisťuje vysokú dostupnosť našich služieb. Na jednotlivých fyzických serveroch sú pomocou technológie Hyper-V virtualizované jednotlivé servery, ktoré sa v prípade havárie HW automaticky zmigrují na ostatné fyzické servery. K tomu napomáhajú funkcie Live a Quick Migration.

Využívané operačné systémy

Poskytovateľ na svojich serveroch aj serveroch zákazníkov využíva ako OS Linux aj Windows Server 2012 (a Windows Server 2008) s technológiou Hyper-V. Spoločným rysom pre obe platformy je veľmi rýchla a premyslená aktualizácia všetkých systémov tak, aby bola zaistená najvyššia možná miera stability a zabezpečenia pre našich zákazníkov. Ďalšie spoločnou vlastnosťou sú potom pomerne špecifické nastavenia našich systémov, ktoré využívajú naše dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním hostingových služieb a tvoria veľmi cenné know-how našej spoločnosti.

Dátové centrá, konektivita a bezpečnosť

Prevádzkujeme dve nezávislé a fyzicky odľahlá dátové centrá v Prahe (DC TOWER, Casablanca), odkiaľ je poskytovaná úplná väčšina našich služieb. Ďalej disponujeme niekoľkými ďalšími dátovými centrami v Európe. Väčší počet dátových centier zákazníkom zaisťuje jedinečnú bezpečnosť ich dát a výrazné zníženie rizika ich nedostupnosti z Internetu v prípade výpadku jedného z nich.

Primárnym dátovým centrom Poskytovateľa je DC TOWER, sekundárnym dátovým centrom je Casablanca. Obe dátové centrá patria medzi špičku v rámci Európy a ponúkajú tieto základné parametre:

a) Konektivita

Kapacita našich internetových liniek je vždy dostatočne predimenzovaná oproti reálnym potrebám prevádzky, v súčasnej dobe je kapacita našich liniek využívaná v špičkách z 5%.

- pripojenie našej siete do chrbticovej siete slovenského internetu s kapacitou 10 + 10 Gbps; využívame dvenezávislé - - pripojenia do dvoch fyzicky vzdialených uzlov sovenského internetu.
- pripojenie siete Poskytovateľa do zahraničia s kapacitou 1 + 1 Gbps; využívame dve nezávislé pripojenia v dvoch fyzických lokalitách a od dvoch nezávislých subjektov
- priame prepojenie medzi oboma dátovými centrami Poskytovateľa o priepustnosti 1 Gbps

Topológia našej siete: http://napoveda.active24.cz/idx.php/0/058/article/

b) Bezpečnosť, parametre priestoru a napájanie

- umiestnenie Serverov v uzamknutých reckoch, ku ktorému majú prístup len oprávnení pracovníci Poskytovateľa
- moderné klimatizované priestory s dvoma nezávislými chladiacimi vetvami, regulovanou teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu
- zdroje záložného napájania (pripojenie do dvoch rôznych rozvodní PRE), tromi dieselagregátmi s palivom na 24 hodín a UPS systémami
- priestory s automatickým protipožiarnym systémom (plynom FM 200),
- priestory s elektronickým zabezpečovacím systémom a fyzickou ostrahou
- vylúčenie rizika povodne vzhľadom k lokalite dátových centier

Pre zamedzenie negatívnych vplyvov technických infraštruktúr iných klientov (zahlteniu siete napadnutými systémami apod) využívame tiež štandardné metódy ako:

- využitie centrálneho firewallu (failover zapojenie)
- ochrana pomocou lokálnych firewallov
- fyzické oddelenie zariadenia zákazníkov do vlastných VLAN

Bezpečnosť prevádzky je teda vo všetkých ohľadoch zaistená plnou redundanciou všetkých využívaných technológií.

Samozrejmosťou pre poskytovateľa hostingových služieb nášho významu je aj využívanie vlastného autonómneho systému (AS) poskytnutého regionálnym registrom RIPE. Disponujeme dostatočným množstvom IPv4 adries a nepredstaviteľným množstvom adries protokolu IPv6, protokol IPv6 je plne podporovaný na našich hostingových službách.

Administrácia serverov

Naši administrátori nepretržite kontrolujú, či sú všetky prevádzkované systémy v poriadku a odstraňujú proaktívne v najkratšej možnej dobe prípadné problémy, v režime 7 x 24 x 365. Technologické vybavenie Poskytovateľa a nepretržitá fyzická prítomnosť pracovníkov dátového centra umožňuje to, že riešenie všetkých neštandardných stavov serverov je začaté okamžite po ich vzniku.

SLA - garantovaná kvalita služieb

Pretože je kvalita našich služieb na nadpriemernej úrovni, môžeme ju našim zákazníkom garantovať. Všetky naše služby zákazníkom poskytujú garanciu vrátenia peňazí pre prípad, kedy by bola ich dostupnosť nižšia ako definovaná. Konkrétne parametre SLA sú uvedené pri jednotlivých službách, všeobecne platí, že sú tým prísnejšie, čím lepšie službu zákazník využíva.

Priemerný uptime našich služieb v posledných rokoch nebol nikdy nižší ako 99,991%, čo pre zákazníka znamená, že priemerná nedostupnosť našich služieb nebola nikdy vyššia ako 4 minúty mesačne.

Pre zákazníkov managed serverov dokážeme ponúknuť aj druhý variant programu garantovanej kvality služieb a to poskytnutie záruky za vyriešenie požiadaviek či prípadných závad v definovaných časoch.

Zákaznícka podpora

Naše call centrum je prevádzkované v režime 7 x 24 x 365. V call centre sú k dispozícii systematicky školení operátori, ktorí sú schopní kedykoľvek riešiť požiadavky zákazníkov a to pomocou troch komunikačných kanálov:

- telefónu
- mailu
- chatu

Zákazník má teda možnosť voľby komunikačného prostriedku a pomocou neho kedykoľvek vyriešiť svoju požiadavku.

Všetci operátori sú zapojení do systému hodnotenia úrovne komunikácie a spokojnosti zákazníkov.

Robustný systém call centra umožňuje nastaviť prednostné spracovanie požiadaviek VIP zákazníkov (vrátane GOLD telefónnej linky priamo na administrátorov) a routovanie jednotlivých požiadaviek podľa obsahu požiadavky na konkrétneho operátora podľa jeho skillu. Zároveň zabezpečujeme dodržiavanie požadovaného service levelu zákazníckej podpory. (Garancia zdvihnutia telefónu alebo prijatia chatu do definovanej doby, garancia zodpovedaní na e-mailovú požiadavku v určenom termíne).

Konkrétne kvalitatívne parametre zákazníckej podpory za posledných 12 mesiacov:

- 81% telefónov je zdvihnuté do 10tich sekúnd
- 88% e-mailov je zodpovedaných do 12 hodín,
- VIP zákazník dostane odpoveď v priemere do 30 minút priamo od administrátora systému
- 97,5% chat interakcií je začaté do 10tich minút

Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum ACTIVE 24 je komplexný administračný nástroj obsahujúci nielen informácie o objednaných službách, údajoch o užívateľovi, platbách, novinkách alebo chode servera, ale aj možnosť aktívnej správy služieb prevádzkovaných pre zákazníka. Zákaznícke centrum je jedným z najlepších nástrojov svojho druhu na trhu, väčšinu potrebných úkonov môže vďaka nemu vykonávať zákazník bez nutnosti komunikácie so zákazníckou podporou, bez potreby technických znalostí. Príkladom môže byť:

- zakladanie a údržba e-mailových schránok na svojej doméne - zakladanie a údržba virtuálnych serverov na svojom multihostingu, virtuálnom managed serveri alebo managed serveri - editácia DNS záznamov na svojich doménach - ovládanie služieb Inštalácia na jedno kliknutie (Joomla, WordPress, Drupal, ...)

a mnoho ďalšieho.

Funkcie Zákazníckeho centra je možné vyskúšať aj bez nutnosti registrácie na adrese: https://centrum.active24.cz

Technologické inovácie

Ako technologický líder webhostingu v republike nasadzujeme a podporujeme celý rad technologických inovácií, ktoré nebývajú prospešné iba pre našich zákazníkov, ale veľakrát pre celú internetovú komunitu.

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov z posledných rokov:

- SSL/TLS certifikát Let's Encrypt
- DNSSEC
- DKIM
- Greylisting
- FTPS , SFTP, vlastné riešenie FTP autorizácie
- IPv6
- HYPER-V
- Nginx
- NEOBMEDZENÝ HOSTING

Pre mnohých využívané technológie sa naša spoločnosť môže pochváliť zaujímavými primáty.

Napríklad DNSSEC sme začali v Českej republike podporovať ako prví, v súčasnej dobe sme druhým najväčším registrátorom v ČR a patríme medzi najväčších na svete v počte domén zabezpečených DNSSEC na svete a výrazne tak znižujeme riziká podvrhnuté webového obsahu alebo zneužitia e-mailových schránok.

Nami vyvinuté riešenia FTP autorizácie, ktorá umožňuje obmedziť prístup pre editáciu webového obsahu iba z určitého štátu alebo definovaných IP adries zabezpečuje nami prevádzkované webové stránky proti neoprávneným úpravám hackermi.

Rovnako kombinácia využitia DKIM a Greylisting pomáhajúci v boji proti spamu je v komerčnej prevádzke úplne ojedinelá.

Členstvo v dôležitých organizáciách

Rovnako ako u technologických inovácií sme aktívni aj v organizáciách, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie a dlhodobý rozvoj internetu nielen v Českej republike. Naši zamestnanci sú aktívni najmä v týchto združeniach:

- CZ.NIC
- NIX.CZ
- CSIRT.CZ

Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme mohli zaistiť jeho plnú funkčnosť, analyzovať návštevnosť a prípadne vhodne prispôsobiť obsah a reklamu konkrétnym užívateľom. Všetky takto získané informácie spracovávame v súlade s dokumentom Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.