Podmienky neobmedzeného hostingu

Naše webhostingové balíčky sú navrhnuté tak, aby kompletne spĺňali nároky na hostovanie väčšiny webových stránok, určených pre osobnú potrebu, podnikanie malých až stredných firiem a pre potreby podobných organizácií. Preto majú nastavený neobmedzený prenos dát a niektoré balíčky aj neobmedzený diskový priestor pre web. To znamená, že neobmedzujeme objem prenesených dát ani veľkosť priestoru pre web za predpokladu, že sú tieto zdroje využívané bežným spôsobom, pre obvyklé účely a v súlade so Všeobecnými podmienkami ACTIVE 24.

Webhosting nie je cloudovým úložiskom dát a z dôvodu neúmerných nákladov nie je určený pre odkladanie veľkých súborov, ktoré s hostovaným webom nijako nesúvisia. Webhostingové balíčky nie sú určené napríklad pre archiváciu, zálohovanie, zdieľanie alebo synchronizáciu súborov, najmä ak tieto nesúvisia s hostovaným webom, ani pre ukladanie materiálu, ktorý môže byť sťahovaný cez iné webové stránky. Dodržiavanie týchto podmienok sme oprávnení kedykoľvek overovať.

V prípade, že by objem prenesených dát, veľkosť obsadeného diskového priestoru alebo využitie iných systémových prostriedkov vašim webom predstavovali riziko pre stabilitu, výkon alebo dostupnosť našich serverov, dátového úložiska, siete alebo inej časti našej infraštruktúry, môže byť pre ďalšiu prevádzku vášho webu nutné zníženie jeho záťaže alebo upgrade na robustnejšie riešenie, napr. virtuálny alebo fyzický managed server. V takom prípade vás včas upozorníme a požiadame o zmenu. V prípade nerešpektovania našej výzvy si z dôvodov zaistenia stability našej infraštruktúry vyhradzujeme právo vaše služby dočasne alebo trvalo pozastaviť.

Pre webhostingové balíčky s neobmedzeným diskovým priestorom je na úvod vždy pridelených 20 GB priestoru. Kapacitu prideleného priestoru pravidelne vyhodnocujeme a v prípade, že sa jeho využitie blíži nastavenému limitu a priestor je využívaný v súlade s týmito podmienkami, automaticky ho zadarmo navýšime o 10 GB, maximálne však raz mesačne. Pre webhostingové balíčky s neobmedzeným diskovým priestorom je stanovený maximálny limit pre celkový počet súborov a zložiek na jednom virtualhoste (hostovanej doméne) na 300 000.

Ak u nás hostujete weby i iné dáta a nechcete si lámať hlavu s tým, či služby využívate podľa našich štandardov pre zdieľaný webosting, môžete bez starostí využiť náš produkt virtuálneho managed servera (VMS). S týmto produktom budete mať vyhradené prostriedky a nijak neohrozíte stabilitu, výkon alebo dostupnosť našich serverov pre ostatných zákazníkov. S výberom správnej služby a presunom dát vám radi pomôžeme.