Presmerovanie webu a e-mailov

Webforward a Mailforward si môžete aktivovať zadarmo v Zákazníckom centre ku každej doméne registrovanej v ACTIVE 24.

Webforward

webforward

Služba Webforward presmeruje návštevníkov prichádzajúcich na váš web (doménu) na inú, vami zvolenú adresu. Presmerovanie je funkčné i pre všetky subdomény.

Mailforward

mailforward

Služba Mailforward presmeruje všetku elektronickú poštu prichádzajúcu na vašu doménu (tzv. doménový kôš) na akúkoľvek inú e-mailovú adresu.