Partnerský program

Svoje členstvo v Partnerskom programe aktivujete vytvorením Partnerského zákazníckeho účtu, pod ktorým sú následne evidované a tiež faktúrované všetky objednané služby. ACTIVE 24 komunikuje len s partnerom a nie s jeho koncovými zákazníkmi. Partner môže svojím klientom ponúkať služby z portfólia ACTIVE 24 pod svojím menom alebo firmou za ľubovoľné ceny, služby v ACTIVE 24 nakupuje so zľavou. Partnerské zľavy sú určované podľa počtu domén alebo obratu.

Partnerské výhody

Programy spolupráce

Rešpektujeme priority našich partnerov a nezväzujeme ich žiadnymi zmluvami. Záleží len na vás, do akej miery sa rozhodnete výhody Partnerského programu využívať.
individual

Individuálny prístup

V ACTIVE 24 sme otvorení akýmkoľvek návrhom našich partnerov a radi sa budeme partnersky podieľať napr. na vašich regionálnych aktivitách. Partneri majú k dispozícii vlastného špecialistu zákazníckej podpory
service

Servis

ACTIVE 24 zaisťuje svojim partnerom (zaradeným do Partnerského programu) podporu a servis pri sprostredkovaní predaja svojich produktov v oblasti propagácie, konzultácií i technického zaistenia.