PODMIENKY PRE NEOBMEDZENÝ WEBHOSTING

PODMIENKY PRE NEOBMEDZENÝ WEBHOSTING

Naše webhostingové balíčky sú navrhnuté tak, aby kompletne spĺňali nároky na hostovanie veľkej väčšiny webových stránok, určených pre osobnú potrebu, pre podnikanie malých až stredných firiem a pre potreby podobných organizácií. Preto majú nastavený neobmedzený prenos dát a niektoré balíčky tiež neobmedzený diskový priestor pre web. To znamená, že neobmedzujeme objem prenesených dát ani veľkosť priestoru pre web za predpokladu, že sú tieto zdroje využívané bežným spôsobom, pre obvyklé účely a v súlade so Všeobecnými podmienkami ACTIVE 24.

Webhostingové balíčky nie sú určené napríklad, nie však výlučne, pre archiváciu, zálohovanie, zdieľanie alebo synchronizáciu súborov, hlavne ak tieto nesúvisia s hostovaným webom, ani pre ukladanie materiálu, ktorý môže byť sťahovaný cez cudzie webové stránky. Dodržiavanie týchto podmienok sme oprávnení kedykoľvek overovať.

V prípade, že by objem prenesených dát, veľkosť obsadeného diskového priestoru alebo využitie iných systémových prostriedkov vašim webom predstavovali riziko pre stabilitu, výkon alebo dostupnosť našich serverov, dátového úložiska, siete alebo inej časti našej infraštruktúry, môže byť pre ďalšiu prevádzku vášho webu nutné zníženie jeho záťaže alebo upgrade na robustnejšie riešenie, napr. virtuálny alebo fyzický managed server. V takom prípade vás včas upozorníme a požiadame o zmenu. V prípade, že nebudete našu výzvu rešpektovať, vyhradzujeme si z dôvodov zaistenia stability našej infraštruktúry právo vaše služby dočasne alebo trvalo pozastaviť.

Pre webhostingové balíčky s neobmedzeným diskovým priestorom je na úvod vždy pridelených 20 GB priestoru. Kapacitu prideleného priestoru pravidelne vyhodnocujeme a v prípade, že sa jeho využitie blíži nastavenému limitu a priestor je využívaný v súlade s týmito podmienkami, automaticky ho zadarmo navýšime o 10 GB, maximálne však raz mesačne. Pre webhostingové balíčky s neobmedzeným diskovým priestorom je stanovený maximálny limit pre celkový počet súborov a zložiek na jednom virtualhoste (hostovanej doméne) na 300 000.

Prehľad webhostingových balíčkov

Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme mohli zaistiť jeho plnú funkčnosť, analyzovať návštevnosť a prípadne vhodne prispôsobiť obsah a reklamu konkrétnym užívateľom. Všetky takto získané informácie spracovávame v súlade s dokumentom Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.