Zmeny na doménach

Autorizácia zmeny držiteľa/administratívneho kontaktu na doméne

Authorization of change of holder / administrative contact on the domain