Vedenie spoločnosti

Vzhľadom na potrebu rýchlych reakcií musia byť rozhodovacie procesy jednoduché a transparentné. Zoznámte sa s vedúcimi služieb ACTIVE 24.

Martina Pohořelická, manažérka marketingu

Martina Pohořelická

Martina strávila v ACTIVE 24, predtým Globe Internet, s.r.o., väčšinu svojho doterajšieho profesného života, ktorý preložila šesťročnou materskou dovolenkou. Webhostingový biznis má vďaka tomu dnes dostatočne hlboko pod kožou. V predchádzajúcich rokoch pôsobila na marketingovom oddelení ACTIVE 24 ako produktový a projektový manažér a vyslúžila si povesť náročnej a niekedy neústupnej kolegyne.
Príležitosti, ktoré ju v živote stretávajú, je zvyknutá nenechávať ležať len tak bez povšimnutia. A tak i vedenie marketingového oddelenia chápe ako výzvu, každodenné dobrodružstvo a zároveň veľkú zodpovednosť. Napriek tomu, že by ju jej kolegovia a priatelia pravdepodobne označili za pomerne komplikovanú osobnosť, obľubuje jednoduché a elegantné riešenia.

Tomáš Hála, manažér bezpečnosti a prevádzky IT

Tomáš Hála

Tomáš vyštudoval výpočtovú techniku na elektrotechnickej fakulte ČVUT. Do ACTIVE 24 nastúpil v r. 2007 ako Linux administrátor, od r. 2009 Linux tím viedol a teraz má na starosti celé prevádzkové oddelenie a bezpečnosť i rozvoj služieb. Bezpečnosť považuje za svoju prioritu a nekonečný proces učenia sa, premietanie nových poznatkov do reálnej prevádzky a edukáciu ľudí, ktorí s technológiami pracujú. Nové technológie rád spoznáva, napriek tomu pri ich nasadzovaní postupuje v praxi skôr konzervatívne.
Vo voľnom čase sa venuje hlavne početnej rodine, relaxačne športuje a v neposlednom rade rád vyhľadáva dobre pripravené geocache.

Michal Foist, manažér zákazníckej podpory

Michal Foist


Michal je rodákom z pohraničného Chodska, odkiaľ zrejme pramenia i hraničiarsko-opatrovnícke rysy jeho charakteru. Niektorí zo súčasných klientov našej spoločnosti si ho môžu pamätať už zo zákazníckej podpory hosting.cz, s ktorou spolupracoval od roku 1998. Má teda v odbore rozsiahlu prax.
V ACTIVE24 viedol tím zákazníckej podpory pre zahraničných klientov, potom sa niekoľko rokov zúčastňoval realizácie ťažiskových interných projektov spoločnosti a od marca 2013 zastáva funkciu manažéra zákazníckej podpory. Dôraz kladie na tímovú spoluprácu a kvalitnú internú komunikáciu. Jeho jasným cieľom je spokojnosť našich zákazníkov a tímu jeho kolegov.
Vo voľnom čase je otcom rodiny, manželom, muzikantom, pilotom, leteckým modelárom a nadšeným kynológom-amatérom. 

Pavel Mattivi, manažér vývoja

Pavel Mattivi

Pavel sa narodil v Novom Jičíne a po základnej škole začal študovať SPŠE so zameraním na vývoj software-u, čo jasne predurčilo jeho ďalšie kroky. Začal pracovať na voľnej nohe a vyvíjal zákazkový SW v západnej Európe.
Do ACTIVE 24 nastúpil v roku 2007, vďaka svojim skúsenostiam zastáva funkciu Manažéra vývoja. Jeho hlavnou úlohou v ACTIVE 24 je udržateľný rozvoj IS. Kladie dôraz na otvorenosť k novým technológiám a postupom, jednoduchosť a efektivitu. 

Svoj voľný čas trávi s rodinou, rád rybárči, venuje sa akvaristike a elektrotechnike.