Deň offline

Deň OFFLINE je príspevkom ACTIVE 24, s.r.o. na verejne prospešné aktivity formou firemného dobrovoľníctva.

V rámci týchto aktivít je umožnené zamestnancom spoločnosti ACTIVE 24, s.r.o. zapojiť sa do firemného dobrovoľníctva, tzn. venovať raz za rok jeden deň práce neziskovému a verejne prospešnému projektu.

Zamestnanci vypomáhajú v organizáciách so zameraním:

- Deti a mládež
- Detské domovy alebo inak znevýhodnené deti
- Dlhodobo choré a deti s postihnutím
- Humanitárna a rozvojová pomoc
- Kultúra a kultúrne pamiatky
- Ochrana ľudských práv, podpora menšín a utečencov
- Starostlivosť o drogovo a inak závislých
- Starostlivosť o chorých
- Starostlivosť o sociálne vylúčené a znevýhodnené
- Starostlivosť o zdravotne a mentálne postihnutých
- Regionálny a komunitný rozvoj
- Seniori
- Sociálne a zdravotné stredisko
- Voľnočasové aktivity pre deti a mládež
- Vzdelanie a výskum
- Životné prostredie / ekológia / zvieratá

Kontaktujte nás +420 234 262 000 marketing@active24.cz

Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme mohli zaistiť jeho plnú funkčnosť, analyzovať návštevnosť a prípadne vhodne prispôsobiť obsah a reklamu konkrétnym užívateľom. Všetky takto získané informácie spracovávame v súlade s dokumentom Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.