Pomáhame

Okrem plnenia primárnych ekonomických cieľov má spoločnosť ACTIVE 24, s.r.o. záujem dlhodobo podporovať verejne prospešné akcie. V rámci týchto aktivít sme spustili niekoľko projektov, ktoré majú za cieľ koncepčnú podporu neziskového sektora. Pomáhame finančnou i nefinančnou formou, do projektov sme zapojili i našich zamestnancov.

Sponzoring od ACTIVE 24 sa vzťahuje na poskytovanie bezplatných webhostingových služieb pre neziskové organizácie na doméne, ktorá je registrovaná a vedená v ACTIVE 24. Sponzoring sa vzťahuje na webhostingové služby a na registráciu vybraných doménových koncoviek. 

Podmienky sponzoringu:

Svoju žiadosť o sponzoring môžete zaslať e-mailom na adresu: sponzoring@active24.cz

Za každú .CZ doménu, registrovanú alebo obnovenú v ACTIVE 24, venujeme 1 Kč CENTRU PARAPLE a spoločne tak podporíme handicapovaných spoluobčanov.

Centrum Paraple je sociálne rehabilitačné a poradenské centrum. Pomáha ľuďom s poškodením miechy po úraze alebo onemocnení v priebehu života žiť ďalej podľa svojich predstáv. Strata pôvodnej možnosti pohybu a ďalších funkcií organizmu je veľkým zásahom do života človeka i jeho rodiny. Človek, u ktorého došlo k poškodeniu miechy, prechádza v Českej republike najskôr liečením na niektorej zo 4 spinálnych jednotiek v Prahe, Brne, Liberci a Ostrave.

Potom nasleduje liečenie a rehabilitácia v niektorom z rehabilitačných ústavov. Odborný tím centra, zložený zo zástupcov mnohých profesií – sociálnych pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, psychológov, zdravotných sestier, osobných asistentov, inštruktorov sebestačnosti na vozíku a ďalších pomáha klientom Centra Paraple zvládnuť ťažké obdobie po úraze alebo chorobe, zlepšiť svoju fyzickú a psychickú kondíciu, dosiahnuť čo najväčšiu samostatnosť a získať novú energiu na prekonávanie prekážok. Súčasťou služieb je i podpora v oblasti zdravého životného štýlu, rodičovstva, pracovného uplatnenia, nájdenia nových záujmov a koníčkov a v mnohých ďalších špecifických oblastiach. Centrum Paraple poskytuje sociálnu rehabilitáciu formou pobytov v dĺžke 2 – 4 týždňov, ktoré je možné opakovať a ponúkajú aj odborné poradenstvo. Služby využíva každý rok viac ako 1 400 ľudí z celej Českej republiky.

Viac na www.paraple.cz

Deň OFFLINE je príspevkom ACTIVE 24, s.r.o. na verejne prospešné aktivity formou firemného dobrovoľníctva.

V rámci týchto aktivít je umožnené zamestnancom spoločnosti ACTIVE 24, s.r.o. zapojiť sa do firemného dobrovoľníctva, tzn. venovať raz za rok jeden deň práce neziskovému a verejne prospešnému projektu.

Zamestnanci vypomáhajú v organizáciách so zameraním:

Podporujeme neziskovú organizáciu Wikimedia Česká republika, ktorá je oficiálnou pobočkou nadácie Wikimedia na území Česka. Poskytuje logistickú a finančnú podporu pre organizáciu projektov, ktoré napomáhajú skvalitňovať a propagovať českú Wikipediu a ďalšie projekty Wikimedia Foundation.

wikimediacr

Podporujeme myšlienku pomoci všetkým, ktorí sa rozhodli podnikať na internete. Radi by sme prispeli k rozvoju kvalitných a nádejných internetových projektov v Českej republike. Rozhodli sme sa preto poskytnúť naše služby zadarmo vybraným začínajúcim internetovým projektom.

Rozbiehate nový online projekt? Hľadáte pre neho kvalitný webhosting alebo virtuálny server? Nemáte dostatok financií na prevádzku takých služieb? Veríte tomu, že váš projekt stojí na dobrej a prospešnej myšlienke a obstál by v našom výbere? Prihláste sa do nášho programu Startup sponzoring prostredníctvom e-mailu marketing@active24.sk.


1. Prihlásenie projektu

Svoj projekt môžete prihlásiť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu marketing@active24.sk.


2. Podmienky poskytnutia Startup sponzoringu

Pri výbere projektov, ktoré sa rozhodneme sponzorovať, záleží nielen na myšlienke projektu, ale i kvalite a obsahu informácií, ktorými bude projekt popísaný. Zaujíma nás hlavná myšlienka vášho projektu. Popíšte nám, ako sa bude projekt rozvíjať, čo všetko ste pre realizáciu projektu doteraz urobili. Tieto informácie prosím uveďte vo svojej žiadosti.

Podmienkou poskytnutia Startup sponzoringu je umiestnenie bannera ACTIVE 24 na sponzorovanom webe a podpis jednoduchej sponzoringovej zmluvy. Vyhradzujeme si právo na výber projektov, ktoré sa rozhodneme sponzorovať. Nepodporujeme herné portály a portály s obsahom, ktorý nie je v súlade s dobrými mravmi a so zákonmi. ACTIVE 24 Startup sponzoring neplatí pre súčasných zákazníkov ACTIVE 24.

Sponzoring webhostingu ponúka ACTIVE 24 aj pre webové prezentácie neziskových organizácií.


3. Služby na výber
1) DOMÉNA na 1 rok ZADARMO

Registrácia domény s koncovkou .cz, .sk, .eu, .com, .net, .org, .info alebo .biz. V prípade, že doménu už máte a je registrovaná u iného poskytovateľa, podmienkou je jej prevod k nám.


2) WEBHOSTING na 3 roky ZADARMO

Výber z ponuky nášho webhostingu nájdete tu.


3) SERVEROVÉ RIEŠENIE až na 1 rok zadarmo

Výber serverových riešení nájdete na https://servery.cz/

Snažíme sa poskytnúť podporu čo najvyššiemu počtu projektov. Maximálna podpora jednému projektu je nastavená na 400 €,- podľa našich predajných cien.

Spustené startup projekty