Licenčné podmienky prevádzky VPS

Prevádzka služby Virtuálne privátne servery (VPS) sa riadi okrem štandardných všeobecných obchodných podmienok ACTIVE 24, s.r.o. (ďalej ako poskytovateľ) týmito podmienkami:

  1. Poskytovateľ služby ručí za beh VPS servera a jeho konektivity. Poskytovateľ ručí za OS alebo aplikácie, ktoré sú súčasťou služieb VPS. Neručí za obsah VPS, za správne licencovanie zákazníkom využívaného operačného systému alebo zákazníkom prevádzkovaných aplikácií. Ak si používateľ vlastným zásahom poškodí operačný systém, môže prostredníctvom Zákazníckeho centra VPS reinštalovať a dosiahnuť tak východiskové nastavenie servera.
  2. Aplikácie prevádzkované na VPS serveri sú plne v správe zákazníka, prevádzkovateľ neručí za ich správny chod a ani ich nemonitoruje. 
  3. Prevádzkovateľ robí pravidelné zálohy VPS serverov, nemôže ale garantovať konzistenciu takto zaobstaraných dát. Najmä zálohy databáz a iných binárne ukladaných dát nemusia byť konzistentné. Ak zákazník považuje dáta na svojom serveri za dôležité, zaistí si vlastné správne a pravidelné zálohovanie. K tomu si môže u poskytovateľa zriadiť FTP účet so zodpovadajúcim priestorom.
  4. Zákazník je povinný si svoj  VPS zabezpečiť pred zneužitím tretej osoby. Predovšetkým administrátorský prístup na server musí byť chránený silným heslom (alebo kľúčom) a ideálne aj firewallom s obmedzením na zdrojové IP adresy. V prípade, že dôjde ku zneužitiu servera treťou osobou (typicky k šíreniu spamu, umiestňovaniu phishingu, pôsobeniu v rámci botnetu, útokom a pod.), je zákazník povinný bezodkladne spolupracovať na zastavení takej činnosti servera či odstránení závadného obsahu. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený obmedziť poskytovanú službu (napr. zablokovaním vybranej sieťovej prevádzky zo servera alebo i zásahom do obsahu servera). Ak zákazník na odstránení problému bezodkladne nespolupracuje, môže prevádzkovateľ pozastaviť prevádzku celého VPS.
  5. Prevádzkovateľ vykonáva servisné úkony na fyzických serveroch prednostne tak, aby zaistil neprerušený chod VPS. V prípade, že tento postup nie je možné dodržať alebo by bol neefektívny, môže poskytovateľ VPS uspať a následne prebudiť alebo reštartovať. Také zásahy sú ale vždy plánované do obdobia  „mimo špičku" (typicky v nočných hodinách) a ak nie sú vopred ohlásené, neprekračujú dobu trvania 30 minút. Zákazník si z týchto dôvodov na serveri nastavuje prevádzkované aplikácie tak, aby sa po prípadnom reštarte samé bezproblémovo spustili.