Licenčné podmienky prevádzky APS

I keď sa o prevádzku APS starajú naši skúsení administrátori, podlieha správa aplikácií zákazníkovi, ktorý tak preberá zodpovednosť za niektoré aspekty prevádzky servera. Nižšie popisujeme najdôležitejšie podmienky pre správnu prevádzku APS servera, ich porušenie môže viesť k ukončeniu služby.

  1. Všetky potrebné licencie programov inštalovaných na APS zabezpečuje zákazník priamo u výrobcu alebo distribútora aplikácie. V procese predaja aplikácie žiadnym spôsobom nefigurujeme. Ak je nejaký software inštalovaný spoločnosťou ACTIVE 24 a ak vyžaduje odsúhlasenie licenčných podmienok výrobcu programu, koncový zákazník oprávňuje spoločnosť ACTIVE 24 k odsúhlaseniu týchto licenčných podmienok v zastúpení.
  2. Inštalácia a update aplikácií sa robia vždy a len pod špeciálnym používateľským účtom, tzv. administrátorským, ktorý na tieto akcie disponuje dostatočným oprávnením. Špeciálny účet slúži len na účely tu uvedených. Je zakázané pod ním prevádzkovať hostované aplikácie. Prihlasovanie pod týmto účtom je monitorované.
  3. Inštalovať je povolené len objednané aplikácie. Prípadné iné aplikácie je možné doinštalovať až po ich schválení spoločnosťou ACTIVE 24. Pri zistení porušenia týchto podmienok si spoločnosť ACTIVE 24 vyhradzuje právo nepovolený software odinštalovať bez upozornenia. Ako poskytovatelia neručíme za obsah APS, ani za správne licencovanie všetkých prevádzkovaných programov, s výnimkou tých aplikácií, ktoré sú súčasťou služby APS.
  4. Každá fyzická osoba musí mať svoj vlastný používateľský účet, aby mala umožnený nonstop prístup k aplikácii. Účty nie je možné navzájom zdieľať medzi rôznymi fyzickými osobami. ACTIVE 24 nie je zodpovedná za poškodenie či stratu dát v prípade, že zákazník stratí heslo k šifrovanému disku. V prípade straty hesla sú dáta nenávratne stratené
  5. Pri inštalácii servera zaistí spoločnosť ACTIVE 24, aby bol server riadne zabezpečený a aby boli inštalované potrebné bezpečnostné aktualizácie a patche. Aktualizácie vydané po inštalácii si zákazník inštaluje sám pomocou admin prístupu s APS.
  6. ACTIVE 24 je zodpovedná za bezvýpadkový chod servera s aplikáciou, za jeho nonostop dostupnosť z internetu. Služba Aplikačné servery spadá do programu Garantovanej kvality služieb a zákazník má nárok na zľavu z prevádzkových poplatkov podľa uvedenej schémy. Servery s aplikáciami sú online monitorované, systémoví správcovia sú tak schopní nastúpiť k riešeniu prípadného výpadku ihneď  po jeho vzniku, v režime 7/24. V rovnakom režime má zákazník možnosť kontaktovať zákaznícku podporu, ak zistí problém s dostupnosťou, stabilitou alebo výkonom servera, na ktorom je aplikácia prevádzkovaná.
  7. ACTIVE 24 robí dennú zálohu kompletného servera vrátane operačného systému - tzv. image servera. Zálohy uchovávame po dobu 7 dní. Ide však o bezpečnostné zálohy pre prípad havárie systému. Dáta aplikácie si musí zálohovať každý zákazník individuálne
  8. Ak dôjde k výpadku behu aplikácie alebo servera neodborným použitím špeciálneho účtu, nenesie spoločnosť ACTIVE 24 za výpadok alebo prípadnú stratu dát zodpovednosť. Obnovu servera z poslednej dostupnej zálohy je v tomto prípade možné objednať za bežnú hodinovú sadzbu technikov ACTIVE 24.
  9. ACTIVE 24 poskytne zákazníkovi potrebné prístupové práva na to, aby mohol nainštalovať a updatovať vybranú aplikáciu a to podľa toho, aké updaty môže vykonávať podľa licenčnej dohody. Odporúčaným variantom inštalácie a údržby aplikácie je situácia, kedy inštaláciu, updaty a upgrady aplikácie robia pracovníci výrobcu aplikácie a/alebo ich preškolení partneri. ACTIVE 24 nie je zodpovedná za licencovanie použitých programov ani za prípadné problémy po update aplikácie. Môžeme však obnoviť dáta z poslednej dostupnej zálohy a vrátiť APS do predchádzajúceho funkčného stavu.
  10. ACTIVE 24 nerieši otázky alebo požiadavky na aplikáciu samotnú, na to by mal zákazník využiť kontakty od výrobcu alebo distribútora použitého programu.