Webové rozhrania

V ACTIVE 24 môžete spravovať celý rad služieb prostredníctvom webového rozhrania. Popri Zákazníckom centre máte k dispozícii i ďalšie nástroje.

  • Webmail - webové rozhranie pre čítanie a odosielanie pošty (Startmail)
  • MySQL Admin - rozhranie pre správu MySQL databázy
  • MSSQL Admin - rozhranie pre správu MSSQL databázy
  • MSSQL MyLittleBackup - rozhranie pre zálohovanie MSSQL databázy
  • WebFTP - rozhranie pre FTP prístup na server
  • Objasnenie najčastejšie používaných skratiek a odborných výrazov nájdete v Slovníku pojmov.
  • V prípade straty prístupových údajov postupujte podľa inštrukcií uvedených v našom Centre nápovedy.