Webové rozhrania

V ACTIVE 24 môžete spravovať celý rad služieb prostredníctvom webového rozhrania. Popri Zákazníckom centre máte k dispozícii i ďalšie nástroje.

  • WebFTP - rozhranie pre FTP prístup na server
  • Objasnenie najčastejšie používaných skratiek a odborných výrazov nájdete v Slovníku pojmov.
  • V prípade straty prístupových údajov postupujte podľa inštrukcií uvedených v našom Centre nápovedy.