Zmeny .CZ domén

Systém pre zadávanie zmien na .CZ doméne nájdete v našom Zákazníckom centre.

Zadávanie zmien spolu s možnosťou prevodu domén nájdete pod položkou " Domény".

Nápoveda